کد تقلب بازی های پلی استیشن 2

کد تقلب تمام بازی های پلی استیشن 2

کد تقلب The Great Escape
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٧  کلمات کلیدی: g ، t

کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Spider-Man: Friend or Foe
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  کلمات کلیدی: s

ورودی کدها بر روی helicarrier است. کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Evil Twin Cyprien's Chronicles
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٥  کلمات کلیدی: e

کدها را در صفحه عنوان و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Operative, The: No One Lives Forever
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٤  کلمات کلیدی: o

کد را در منوی اصلی وارد کنید.

 


کد تقلب Agassi Tennis Generations
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱۳  کلمات کلیدی: a

کد را در منوی اصلی بازی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Call of Duty 2: Big Red One
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: c

کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Batman: Rise of Sin Tzu
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: b

در مکث بازی L1 + L2 + R1 + R2 را نگه داشته و کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Quake 3: Revolution
ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠  کلمات کلیدی: q

کلید های R1 + R2 + L1 + Select را نگه دارید و کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Zone of Enders
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠  کلمات کلیدی: z

کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Vietcong: Purple Haze
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٩  کلمات کلیدی: v

کد را در حین بازی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Pro Evolution Soccer 2010
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۸  کلمات کلیدی: p

البته بیشتر شبیه راهنمایی است تا کد تقلب .

 


کد تقلب Oni
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٧  کلمات کلیدی: o

در حین بازی select را فشار دهید و کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Legacy of Kain: Defiance
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٧  کلمات کلیدی: l

در حین بازی استارت را فشرده و کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Mashed: Drive to Survive
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦  کلمات کلیدی: m

کد را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب XG3 Extreme G Racing
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦  کلمات کلیدی: e ، x

کدها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Airforce Delta Strike
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٤  کلمات کلیدی: a

این بازی تنها یک کد تقلب دارد که باید بازی را متوقف کرده و کد را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب YuYu Hakusho: Dark Tournament
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳  کلمات کلیدی: y

کد ها را در منوی اصلی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب WWE SmackDown vs. Raw 2011
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳  کلمات کلیدی: w

در منوی اصلی وارد گزینه ی My WWE شده و سپس گزینه ی Cheat Codes را انتخاب کنید وبعد کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلبUrban Chaos: Riot Response
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳  کلمات کلیدی: u

این کد را وارد کنید Up,Up, Down, Down, Circle, Down, Up, Circle سپس به گزینه ی کد تقلب ها مرا جعه کرده و کد مورد نظر را وارد کنید البته به جز کد اولی که باید در منوی اصلی وارد شود.

کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Terminator 3: The Redemption
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢  کلمات کلیدی: t

کدها را در منوی اصلی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Shrek 2
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢  کلمات کلیدی: s

در حین بازی start را فشرده و کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Rocky: Legends
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢  کلمات کلیدی: r

کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Justice League Heroes
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱  کلمات کلیدی: j

در حین بازی کلید start را فشرده و بازی را متوقف سازید.دکمه های R1+R2+L1+L2 را نگه داشته و کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Need for Speed: Underground
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱  کلمات کلیدی: u ، n

کد ها را در منوی اصلی بازی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب King Kong
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱  کلمات کلیدی: k

در منوی اصلی L1 + R1 را نگه داشته سپس این کد را وارد کنید .

down-circle-up-square-down-down-up-up

و بعد L1 + R1  را رها کرده و با آزاد شدن منوی جدید وارد آن شده و کد ها را وارد کنید.

 


کد تقلب Jet Li Rise to Honor
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱  کلمات کلیدی: j

کد ها را از سمت چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب I-Ninja
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳۱  کلمات کلیدی: i

در حین بازی دکمه ی start را فشار داده و کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب Hitman: Contracts
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: h

کد ها را از سمت چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب GTA Liberty City Stories
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: g

کد ها را در حین بازی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب GTA San Andreas
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: g

کد ها را در حین بازی و از چپ به راست وارد کنید.

 


کد تقلب GTA Vice City
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: g

کدها را در حین بازی وارد کنید .

 


کد تقلب FIFA Street 2
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٩  کلمات کلیدی: f

برای اجرای کدها وارد منوی اصلی شده و L1 و مثلث را نگه دارید و کدها را وارد کنید(به جز کد دومی) در ضمن کد ها را از چپ به راست وارد کنید.

 


← صفحه بعد